Over de ZorgBuurtSuper

De ZorgBuurtSuper is een samenwerkingsverband tussen medewerkers van diverse organisaties in zorg en welzijn. Zowel professionele organisaties als vrijwilligersorganisaties zijn in de ZorgBuurtSuper vertegenwoordigd.


De ZorgBuurtSuper biedt gebiedsgerichte ondersteuning aan mantelzorgers in de gemeente Smallingerland. Doordat de verschillende organisaties er nauw  samenwerken, kan er snel en effectief ingespeeld worden op de vragen van
mantelzorgers.

Op dit moment zijn de volgende organisaties onderdeel van de ZorgBuurtSuper:

 • Vrije Baptisten gemeente Bethel
 • Zorggroep Liante
 • De Friese Wouden
 • De Zonnebloem
 • Huisarts Corrie Jongsma
 • Protestantse Gemeente Drachten
 • ZuidOostZorg
 • Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg, Zuid Oost Friesland


Zowel de gemeente Smallingerland als de Friesland Zorgverzekeraar ondersteunen de ZorgBuurtSuper. De ZorgBuurtSuper is een coöperatieve vereniging, en staat open voor alle organisaties op het gebied van zorg en welzijn in de gemeente Smallingerland.

3 gebieden in Smallingerland met een eigen ZorgBuurtSuper

In de gemeente wordt in drie gebieden door bovengenoemde partijen samengewerkt: Oost, West en Noord

 • Oost omvat Centrum, De Bouwen, De Wiken, De Venen en buitengebied Oost:o.a. Rottevalle, Drachtstercompagnie en Houtigehage
 • West bestaat uit: De Singels, De Drait, Drachtstervaart, Trisken, Himsterhout en het buitengebied West: o.a. Boornbergum, De Wilgen, De Veenhoop
 • Noord bestaat uit: Folgeren, Fennepark, Burmania/Vrijburgh, De Swetten, Noord-Oost, De Haven, Opeinde, Nijega en Oudega

Eén aanspreekpunt

De visie van de ZorgBuurtSuper is dat één aanspreekpunt voor alle vragen en vormen van ondersteuning het beste werkt. Als u vragen heeft, of behoefte heeft aan een advies, een gesprek of coaching, dan kunt u terecht bij de persoon waar u het meeste vertrouwen in heeft. Dat kan uw huisarts zijn, maar ook een medewerkers van de thuiszorg of iemand van de kerk. Omdat al deze personen onderdeel zijn van organisaties die aangesloten zijn bij de ZorgBuurtSuper, hebben zij korte lijnen en organiseren ze snel dat u de juiste informatie, ondersteuning of advies krijgt. U houdt altijd zelf de regie en houdt één aanspreekpunt: degene die u zelf heeft gekozen.

Moderne samenwerking

De ZorgBuurtSupers zitten niet bij elkaar in een gebouw. Wel trekken ze op veel gebieden samen op. Ze zorgen dat in kaart wordt gebracht welke vragen leven bij mantelzorgers. Via een risicoscan en een vervolggesprek brengen zij in kaart welke risico’s mantelzorgers lopen. Ook delen ze kennis en ervaring met elkaar, om ervoor te zorgen dat u de beste kennis en inzicht krijgt. Op deze manier kunt u beter en sneller zoeken naar oplossingen voor de problemen waar u als mantelzorger tegen aan loopt.

Coöperatieve Vereniging

De ZorgBuurtSuper is een coöperatieve vereniging. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Ammy van Eerden, Hoofd gemeentezorg Bethel
 • Jan Nico van der Wal, Leidinggevende Zorg & Dienstverlening, Zorggroep Liante
 • Minke van der Veen, Manager De Friese Wouden
 • Annemarie Ruesen, ZuidOostZorg
 • Corrie Jongsma, huisarts

Van de coöperatieve vereniging kunnen organisaties op het gebied van zorg en welzijn (zowel professionals als informele organisaties) lid worden. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld. Heeft u interesse hiervoor neemt u dan contact op via e-mailadres: info@zorgbuurtsuper.nl

 

Handige informatie voor mantelzorgers

Handige informatie voor mantelzorgers

Veel mantelzorgers hebben zich nooit gerealiseerd dat ze gebruik kunnen maken van hulp.

Bekijk handige informatie

Risicoscan

Risicoscan

Breng jouw situatie in kaart en krijg meer inzicht in je rol als mantelzorger.

Doe de risicoscanErvaringen van mantelzorgers bij de Zorgbuurtsuper

“‘Ik kwam niet meer toe aan mijn hobby’s, nu ik mantelzorger ben voor mijn vrouw die ziek is geworden. Ik kwam niet meer toe aan mijn hobby’s omdat ook de huishouding op mij terecht kwam. Via de huisarts kwam ik bij de ZorgBuurtSuper. Zij hebben ervoor gezorgd dat er hulp in de huishouding is geregeld. Met een ‘big smile’ rijd ik weer met mijn scootmobiel door Drachten op weg naar mijn club’”

“‘Ik ben 68 jr en ben mantelzorger voor mijn vrouw die langzaam dementeert. Ik ervaar de mantelzorg als een plicht maar ook als een zware taak. Ik heb de risicoscan van de ZorgBuurtSuper ingevuld. Dat heeft me ertoe gebracht vrienden in te schakelen. Er zijn nu afspraken gemaakt, dat voor langere tijd,  een vast dagdeel per week de zorg van mij wordt overgenomen, zodat ik dan even vrij kan zijn.’”

“‘Ik ben 50 jaar en ben mantelzorger voor mijn man die chronisch ziek is. Daarnaast heb ik ook een baan. Door toename  van de zorglast, dreigde ik overbelast te raken, maar ik vond het moeilijk om onze totale situatie goed te overzien en zag op tegen de toekomst. Op advies van vrienden heb ik een beroep gedaan op de ZorgBuurtSuper. Die heeft mij geholpen om een goed beeld te krijgen van mijn eigen situatie als mantelzorger en helpt mij om plannen te maken en uit te voeren, om zelf beter in balans te kunnen functioneren.’”

“‘Ik ben 81 jaar en ben mantelzorger voor mijn man die al lange tijd, chronisch ziek is en bedlegerig.Ik heb een beroep gedaan op ZorgBuurtSuper. Zij hebben me geholpen één middag per 2 weken een oppas te organiseren voor mijn man, samen met familie, vrienden en vrijwilligers.’”

“‘Ik ben een alleenstaande vrouw van 60 jaar en mantelzorger voor mijn dochter die chronisch psychiatrisch patiënt is. Mijn dochter woont zelfstandig, in de buurt van mij en wordt begeleid door de GGZ, maar doet ook een groot beroep op mij. De zorg wordt steeds meer een grote emotionele belasting. Ook de wettelijke regelgeving  rond de  financiering van de zorg voor chronisch zieken wordt steeds complexer. De ZorgBuurtSuper heeft mij geholpen om persoonlijke ondersteuning  te krijgen vanuit de kerk, daarnaast hebben zij mij geholpen een deskundige te vinden die mij kan adviseren over de zakelijke en financiële kant van de zorg.’”

Deelnemende organisaties aan de Zorgbuurtsuper

Zonnebloem Zuid Oost Zorg Protestantse Gemeente Drachten Huisartsen Drachten Bethel De Friese Wouden Liante VPTZ