Risico’s op overbelasting: de balans tussen uw draaglast en uw draagkracht

Mantelzorg is iets dat naast heel veel voldoening ook een bepaalde belasting met zich meebrengt. Intensieve zorg voor een partner, familielid, vriend of buur, heeft een aantal gevolgen. Er is minder vrije tijd, het is een emotionele belasting; soms moeten werk en zorg met elkaar gecombineerd worden. Hierdoor kan overbelasting ontstaan voor de mantelzorger, waar ook de te verzorgen persoon en eventuele gezinsleden de nadelen van ondervinden.


Het is van belang dat de draaglast in evenwicht is met de draagkracht. De ‘knoppen’ waaraan u kunt ‘draaien’ als mantelzorger zijn het verkleinen van de draaglast en/of het vergroten van de draagkracht.

De risico-scan is ontwikkeld op basis van dit principe: hoe groter de draaglast, hoe meer draagkracht is vereist om in balans te blijven. Maar het verdient de voorkeur de draaglast zo klein mogelijk te houden, zodat een kleine draagkracht al voldoende is voor je balans.

Door VieR Organisatie Innovatie is voor de ZorgBuurtSuper een - ten opzicht van andere gangbare instrumenten - verbeterde test ontwikkeld. Dit meetinstrument is afgeleid van methoden waarbij de belasting van mensen in werkprocessen wordt gemeten (gebaseerd op het wetenschappelijke werk van Ashby, Karasek, De Sitter en toegepast o.m. door TNO).

 

Risicoscan

Inzicht in risico’s op overbelasting

Door het invullen van de risicoscan van de ZorgBuurtSuper krijgt u inzicht in wat u kunt doen om de draaglast te verminderen en wat u kunt doen om de draagkracht te vergroten.  Voor de ZorgBuurtSuper zijn de uitkomsten van de scan van belang om te weten welk soort ondersteuning zij moet organiseren nu en in de toekomst. U kunt bij het invullen van de scan aangeven of u één van de leden van de ZorgBuurtSuper (bijvoorbeeld de huisarts, de wijkverpleegkundige etc.) de uitkomsten mag inzien. 

Bent u woonachtig buiten de gemeente Smallingerland, doch mantelzorger van een inwoner van Smallingerland wordt u in de gelegenheid gesteld om de risicoscan in te vullen. Bij de vraag "welk gebied is voor U van toepassing" geeft u aan Buitengebied.

Doe de risicoscan

De ZorgBuurtSupers

De ZorgBuurtSupers

De gemeente Smallingerland heeft drie ZorgBuurtSupers voor jou:

Handige informatie voor mantelzorgers

Handige informatie voor mantelzorgers

Veel mantelzorgers hebben zich nooit gerealiseerd dat ze gebruik kunnen maken van hulp.

Bekijk handige informatieErvaringen van mantelzorgers bij de Zorgbuurtsuper

“‘Ik kwam niet meer toe aan mijn hobby’s, nu ik mantelzorger ben voor mijn vrouw die ziek is geworden. Ik kwam niet meer toe aan mijn hobby’s omdat ook de huishouding op mij terecht kwam. Via de huisarts kwam ik bij de ZorgBuurtSuper. Zij hebben ervoor gezorgd dat er hulp in de huishouding is geregeld. Met een ‘big smile’ rijd ik weer met mijn scootmobiel door Drachten op weg naar mijn club’”

“‘Ik ben 68 jr en ben mantelzorger voor mijn vrouw die langzaam dementeert. Ik ervaar de mantelzorg als een plicht maar ook als een zware taak. Ik heb de risicoscan van de ZorgBuurtSuper ingevuld. Dat heeft me ertoe gebracht vrienden in te schakelen. Er zijn nu afspraken gemaakt, dat voor langere tijd,  een vast dagdeel per week de zorg van mij wordt overgenomen, zodat ik dan even vrij kan zijn.’”

“‘Ik ben 50 jaar en ben mantelzorger voor mijn man die chronisch ziek is. Daarnaast heb ik ook een baan. Door toename  van de zorglast, dreigde ik overbelast te raken, maar ik vond het moeilijk om onze totale situatie goed te overzien en zag op tegen de toekomst. Op advies van vrienden heb ik een beroep gedaan op de ZorgBuurtSuper. Die heeft mij geholpen om een goed beeld te krijgen van mijn eigen situatie als mantelzorger en helpt mij om plannen te maken en uit te voeren, om zelf beter in balans te kunnen functioneren.’”

“‘Ik ben 81 jaar en ben mantelzorger voor mijn man die al lange tijd, chronisch ziek is en bedlegerig.Ik heb een beroep gedaan op ZorgBuurtSuper. Zij hebben me geholpen één middag per 2 weken een oppas te organiseren voor mijn man, samen met familie, vrienden en vrijwilligers.’”

“‘Ik ben een alleenstaande vrouw van 60 jaar en mantelzorger voor mijn dochter die chronisch psychiatrisch patiënt is. Mijn dochter woont zelfstandig, in de buurt van mij en wordt begeleid door de GGZ, maar doet ook een groot beroep op mij. De zorg wordt steeds meer een grote emotionele belasting. Ook de wettelijke regelgeving  rond de  financiering van de zorg voor chronisch zieken wordt steeds complexer. De ZorgBuurtSuper heeft mij geholpen om persoonlijke ondersteuning  te krijgen vanuit de kerk, daarnaast hebben zij mij geholpen een deskundige te vinden die mij kan adviseren over de zakelijke en financiële kant van de zorg.’”

Deelnemende organisaties aan de Zorgbuurtsuper

Zonnebloem Zuid Oost Zorg Protestantse Gemeente Drachten Huisartsen Drachten Bethel De Friese Wouden Liante VPTZ