Risico’s op overbelasting: de balans tussen uw draaglast en uw draagkracht

Mantelzorg is iets dat naast heel veel voldoening ook een bepaalde belasting met zich meebrengt. Intensieve zorg voor een partner, familielid, vriend of buur, heeft een aantal gevolgen. Er is minder vrije tijd, het is een emotionele belasting; soms moeten werk en zorg met elkaar gecombineerd worden. Hierdoor kan overbelasting ontstaan voor de mantelzorger, waar ook de te verzorgen persoon en eventuele gezinsleden de nadelen van ondervinden.


Het is van belang dat de draaglast in evenwicht is met de draagkracht. De ‘knoppen’ waaraan u kunt ‘draaien’ als mantelzorger zijn het verkleinen van de draaglast en/of het vergroten van de draagkracht.

De risico-scan is ontwikkeld op basis van dit principe: hoe groter de draaglast, hoe meer draagkracht is vereist om in balans te blijven. Maar het verdient de voorkeur de draaglast zo klein mogelijk te houden, zodat een kleine draagkracht al voldoende is voor je balans.

Door VieR Organisatie Innovatie is voor de ZorgBuurtSuper een - ten opzicht van andere gangbare instrumenten - verbeterde test ontwikkeld. Dit meetinstrument is afgeleid van methoden waarbij de belasting van mensen in werkprocessen wordt gemeten (gebaseerd op het wetenschappelijke werk van Ashby, Karasek, De Sitter en toegepast o.m. door TNO).

 

Risicoscan

Inzicht in risico’s op overbelasting

Door het invullen van de risicoscan van de ZorgBuurtSuper krijgt u inzicht in wat u kunt doen om de draaglast te verminderen en wat u kunt doen om de draagkracht te vergroten.  Voor de ZorgBuurtSuper zijn de uitkomsten van de scan van belang om te weten welk soort ondersteuning zij moet organiseren nu en in de toekomst. U kunt bij het invullen van de scan aangeven of u één van de leden van de ZorgBuurtSuper (bijvoorbeeld de huisarts, de wijkverpleegkundige etc.) de uitkomsten mag inzien. 

Bent u woonachtig buiten de gemeente Smallingerland, doch mantelzorger van een inwoner van Smallingerland wordt u in de gelegenheid gesteld om de risicoscan in te vullen. Bij de vraag "welk gebied is voor U van toepassing" geeft u aan Buitengebied.

Doe de risicoscanDeelnemende organisaties aan de Zorgbuurtsuper