Wat doen we

Wij stellen ons ten doel mantelzorgers bewust te maken van de mogelijkheden om eventuele overbelasting voor te zijn.


Dit doen we onder andere door het aanbieden van een risicoscan waarin u een eerste inzicht krijgt in de risicofactoren die van belang zijn. Een verhelderend gesprek is vaak een nuttige vervolgstap. Soms is zo'n gesprek al voldoende om zelf weer het heft in handen te krijgen. Maar dat is niet altijd voldoende.

We kunnen eventueel optreden als coach, zodat u uw verhaal kwijt kunt en tips krijgt. Wij kunnen samen met u respijtzorg organiseren, zodat u tijd heeft voor ontspanning. Door onze korte lijntjes met organisaties in zorg en welzijn en met de gemeente Smallingerland, kunnen we zorgen voor overleg met de mensen en instellingen die nodig zijn.

We bundelen voor u nuttige (landelijke) informatie, we organiseren diverse informatieve bijeenkomsten en kunnen u helpen met het vinden van vrijwilligers. Tenslotte doen we onderzoek, waarmee we richting de lokale overheid en instanties en u kunnen adviseren wat nodig is om u als mantelzorger vitaal te houden.

 

https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/?bericht=2375

 • Uw Vraag

  Uw Vraag 

  Met behulp van een risicoscan brengt de ZorgBuurtSuper de mogelijke risico’s van overbelasting voor mantelzorgers in beeld. Samen met u bekijkt de ZorgBuurtSuper in een vervolggesprek wat het voor u betekent om mantelzorger te zijn.


 • Coaching

  Coaching 

  Het opkomen voor je eigen belangen kan soms best lastig zijn. Soms heb je het idee, dat je veel zaken maar moet accepteren, zoals ze komen. Maar dat is lang niet altijd nodig.


 • Respijtzorg organiseren

  Respijtzorg organiseren 

  Eén van de manieren om directe ondersteuning te bieden aan mantelzorgers is het tijdelijk overnemen van de taken van de mantelzorger, zodat dat deze even ‘vrijaf’ heeft. 


 • Overleg met behandelaars

  Overleg met behandelaars 

  U heeft als mantelzorger regelmatig te maken met formele en informele zorgverleners, bijvoorbeeld met behandelaars als de thuiszorg, de huisarts of met een vrijwilligersorganisatie. Deze communicatie tussen u en deze zorgverleners en ondersteuners verloopt misschien niet altijd optimaal.


 • Voorzieningen en financiële regelingen

  Voorzieningen en financiële regelingen 

  Voor mantelzorgers zijn er diverse regelingen waar u gebruik van kunt maken. Zo kennen we het clamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof. En ook voor mantelzorgers die niet werken zijn er regelingen. De regering is voornemens met voorstellen te komen allerlei regelingen uit te breiden.


 • Inzet van vrijwilligers

  Inzet van vrijwilligers 

  Vrijwilligers van de Zonnebloem, Humanitas of vanuit de kerken kunnen u op allerlei manieren ondersteuning bieden.


 • Cursussen, voorlichting, lotgenotenbijeenkomsten

  Cursussen, voorlichting, lotgenotenbijeenkomsten 

  De ZorgBuurtSuper zal door de risicoscans in de verschillende wijken van Smallingerland een beter inzicht krijgen in de thema’s waaraan nog gewerkt kan worden. 


 • Onderzoek

  Onderzoek 

  Een belangrijke toegevoegde waarde van het werk van de ZorgBuurtSuper komt uit de analyse van de gegevens die de ZorgBuurtSuper verkrijgt uit de ingevulde risicoscans uit diverse wijken van Smallingerland.


 • Handige informatie

  Handige informatie 

  De ZorgBuurtSuper houdt ook voor u bij welke landelijke informatiebronnen en ontwikkelingen voor u als mantelzorger interessant zijn. 


Ervaringen van mantelzorgers bij de Zorgbuurtsuper

“‘Ik kwam niet meer toe aan mijn hobby’s, nu ik mantelzorger ben voor mijn vrouw die ziek is geworden. Ik kwam niet meer toe aan mijn hobby’s omdat ook de huishouding op mij terecht kwam. Via de huisarts kwam ik bij de ZorgBuurtSuper. Zij hebben ervoor gezorgd dat er hulp in de huishouding is geregeld. Met een ‘big smile’ rijd ik weer met mijn scootmobiel door Drachten op weg naar mijn club’”

“‘Ik ben 68 jr en ben mantelzorger voor mijn vrouw die langzaam dementeert. Ik ervaar de mantelzorg als een plicht maar ook als een zware taak. Ik heb de risicoscan van de ZorgBuurtSuper ingevuld. Dat heeft me ertoe gebracht vrienden in te schakelen. Er zijn nu afspraken gemaakt, dat voor langere tijd,  een vast dagdeel per week de zorg van mij wordt overgenomen, zodat ik dan even vrij kan zijn.’”

“‘Ik ben 50 jaar en ben mantelzorger voor mijn man die chronisch ziek is. Daarnaast heb ik ook een baan. Door toename  van de zorglast, dreigde ik overbelast te raken, maar ik vond het moeilijk om onze totale situatie goed te overzien en zag op tegen de toekomst. Op advies van vrienden heb ik een beroep gedaan op de ZorgBuurtSuper. Die heeft mij geholpen om een goed beeld te krijgen van mijn eigen situatie als mantelzorger en helpt mij om plannen te maken en uit te voeren, om zelf beter in balans te kunnen functioneren.’”

“‘Ik ben 81 jaar en ben mantelzorger voor mijn man die al lange tijd, chronisch ziek is en bedlegerig.Ik heb een beroep gedaan op ZorgBuurtSuper. Zij hebben me geholpen één middag per 2 weken een oppas te organiseren voor mijn man, samen met familie, vrienden en vrijwilligers.’”

“‘Ik ben een alleenstaande vrouw van 60 jaar en mantelzorger voor mijn dochter die chronisch psychiatrisch patiënt is. Mijn dochter woont zelfstandig, in de buurt van mij en wordt begeleid door de GGZ, maar doet ook een groot beroep op mij. De zorg wordt steeds meer een grote emotionele belasting. Ook de wettelijke regelgeving  rond de  financiering van de zorg voor chronisch zieken wordt steeds complexer. De ZorgBuurtSuper heeft mij geholpen om persoonlijke ondersteuning  te krijgen vanuit de kerk, daarnaast hebben zij mij geholpen een deskundige te vinden die mij kan adviseren over de zakelijke en financiële kant van de zorg.’”

Deelnemende organisaties aan de Zorgbuurtsuper

Zonnebloem Zuid Oost Zorg Protestantse Gemeente Drachten Huisartsen Drachten Bethel De Friese Wouden Liante VPTZ