Cursussen, voorlichting, lotgenotenbijeenkomsten

De ZorgBuurtSuper zal door de risicoscans in de verschillende wijken van Smallingerland een beter inzicht krijgen in de thema’s waaraan nog gewerkt kan worden. 


Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er naast informatiebijeenkomsten over diverse thema’s ook vaardigheidstrainingen nodig zijn. Deze zullen door de ZorgBuurtSuper georganiseerd worden. Thema’s zouden kunnen zijn:

  • Hoe ontwikkel en onderhoud ik mijn sociale netwerk?
  • Weerbaarheidstrainingen
  • Het organiseren van contactmomenten met lotgenoten

Daarnaast houden we u op de hoogte van te organiseren bijeenkomsten via deze site en onze nieuwsbrief.

Ondersteuning voor mantelzorgers Mantelzorgers zijn, is bijna nooit een keuze, het overkomt je. De meeste mensen die mantelzorgers zijn, ervaren dit als waardevol en dankbaar werk maar vinden het soms ook moeilijk. Wie bewaakt de grenzen, de balans tussen geven en ontvangen, tussen moeten en kunnen? Zin in mantelzorg Je kunt alleen goed voor een ander zorgen wanneer je ook goed voor jezelf zorgt.

Vandaar dat wij Zin in Mantelzorg organiseren met speciale aandacht voor mantelzorgers van mensen met COPD en CVA. Vooral omdat zij te maken hebben met verandering van gedrag van hun partner en/of ouders. Wij willen u de gelegenheid geven ervaringen te delen en van elkaar te leren. Elkaar ontmoeten kan helpen en verrijkend zijn maar ook ontspanning en plezier geven. Het is de bedoeling om samen de zin en betekenis van de mantelzorg te ontdekken. De begeleiding richt zich op het herstellen van kracht en zelfvertrouwen, anders leren omgaan met lastige situaties en het beter leren hanteren van stress en spanning.

Onderwerpen In vijf bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod: 1. Verkenning 2. Wat motiveert 3. Balans zoeken en vinden 4. Verlies 5. Krachtbronnen

Praktische informatie: Data: 8 november, 22 november, 6 december, 10 november, 24 januari. Tijd: 10.30 – 12.00 uur. Let op! 10 januari starten we om 10.00 uur. Locatie: Burgermeester Wuiteweg 140 Drachten. Vergaderzaal Groot Sûnenz. Kosten: €15 voor vijf bijeenkomsten, incl. thee/koffie en de cursusmap. Huiswerk: De bijeenkomsten zijn om de week. In de tussenliggende week kunt met behulp van kleine huiswerkopdrachten ook thuis aan de slag! Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen of bellen met één van de gespreksleiders: - Janneke Poel, geestelijk verzorger, tel nr. 0516-568282, j.poel@zuidoostzorg.nl - Henriëtte van der Heide, geriatrisch verpleegkundige, tel nr. 0512-359385, h.vdheide@sunenz.nl.

Aanmelden?  stuur een mail met onderstaande gegevens naar: info@sunenz.nl Naam: Telefoonnummer: Mail: Ik ben mantelzorger van: (partner, ouders, etc…): Ik neem deel aan Zin in Mantelzorg, omdat ...

Wat doen we

De ZorgBuurtSupers

De ZorgBuurtSupers

De gemeente Smallingerland heeft drie ZorgBuurtSupers voor jou:

Handige informatie voor mantelzorgers

Handige informatie voor mantelzorgers

Veel mantelzorgers hebben zich nooit gerealiseerd dat ze gebruik kunnen maken van hulp.

Bekijk handige informatie

Risicoscan

Risicoscan

Breng jouw situatie in kaart en krijg meer inzicht in je rol als mantelzorger.

Doe de risicoscanErvaringen van mantelzorgers bij de Zorgbuurtsuper

“‘Ik kwam niet meer toe aan mijn hobby’s, nu ik mantelzorger ben voor mijn vrouw die ziek is geworden. Ik kwam niet meer toe aan mijn hobby’s omdat ook de huishouding op mij terecht kwam. Via de huisarts kwam ik bij de ZorgBuurtSuper. Zij hebben ervoor gezorgd dat er hulp in de huishouding is geregeld. Met een ‘big smile’ rijd ik weer met mijn scootmobiel door Drachten op weg naar mijn club’”

“‘Ik ben 68 jr en ben mantelzorger voor mijn vrouw die langzaam dementeert. Ik ervaar de mantelzorg als een plicht maar ook als een zware taak. Ik heb de risicoscan van de ZorgBuurtSuper ingevuld. Dat heeft me ertoe gebracht vrienden in te schakelen. Er zijn nu afspraken gemaakt, dat voor langere tijd,  een vast dagdeel per week de zorg van mij wordt overgenomen, zodat ik dan even vrij kan zijn.’”

“‘Ik ben 50 jaar en ben mantelzorger voor mijn man die chronisch ziek is. Daarnaast heb ik ook een baan. Door toename  van de zorglast, dreigde ik overbelast te raken, maar ik vond het moeilijk om onze totale situatie goed te overzien en zag op tegen de toekomst. Op advies van vrienden heb ik een beroep gedaan op de ZorgBuurtSuper. Die heeft mij geholpen om een goed beeld te krijgen van mijn eigen situatie als mantelzorger en helpt mij om plannen te maken en uit te voeren, om zelf beter in balans te kunnen functioneren.’”

“‘Ik ben 81 jaar en ben mantelzorger voor mijn man die al lange tijd, chronisch ziek is en bedlegerig.Ik heb een beroep gedaan op ZorgBuurtSuper. Zij hebben me geholpen één middag per 2 weken een oppas te organiseren voor mijn man, samen met familie, vrienden en vrijwilligers.’”

“‘Ik ben een alleenstaande vrouw van 60 jaar en mantelzorger voor mijn dochter die chronisch psychiatrisch patiënt is. Mijn dochter woont zelfstandig, in de buurt van mij en wordt begeleid door de GGZ, maar doet ook een groot beroep op mij. De zorg wordt steeds meer een grote emotionele belasting. Ook de wettelijke regelgeving  rond de  financiering van de zorg voor chronisch zieken wordt steeds complexer. De ZorgBuurtSuper heeft mij geholpen om persoonlijke ondersteuning  te krijgen vanuit de kerk, daarnaast hebben zij mij geholpen een deskundige te vinden die mij kan adviseren over de zakelijke en financiële kant van de zorg.’”

Deelnemende organisaties aan de Zorgbuurtsuper

Zonnebloem Zuid Oost Zorg Protestantse Gemeente Drachten Huisartsen Drachten Bethel De Friese Wouden Liante VPTZ