Overleg met behandelaars

U heeft als mantelzorger regelmatig te maken met formele en informele zorgverleners, bijvoorbeeld met behandelaars als de thuiszorg, de huisarts of met een vrijwilligersorganisatie. Deze communicatie tussen u en deze zorgverleners en ondersteuners verloopt misschien niet altijd optimaal.


De persoon die u verzorgt krijgt van behandelaars - terecht - veel aandacht. Daardoor komen uw belangen niet altijd voldoende aan bod. Wij kunnen u ondersteunen en helpen uw belangen onder de aandacht te brengen.  Doordat er binnen de ZorgBuurtSuper korte lijnen zijn tussen huisartsen, thuiszorgmedewerkers, vrijwilligersorganisaties en kerken, kan de ZorgBuurtSuper er voor zorgen dat de juiste mensen en de juiste kennis worden ingezet. Zo nodig worden er andere organisaties en expertise ingeschakeld, wanneer die binnen de ZorgBuurtSuper niet direct voorhanden is.

Risicoscan

Risicoscan

Breng jouw situatie in kaart en krijg meer inzicht in je rol als mantelzorger.

Doe de risicoscanDeelnemende organisaties aan de Zorgbuurtsuper