Voorzieningen en financiële regelingen

Voor mantelzorgers zijn er diverse regelingen waar u gebruik van kunt maken. Zo kennen we het clamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof. En ook voor mantelzorgers die niet werken zijn er regelingen. De regering is voornemens met voorstellen te komen allerlei regelingen uit te breiden.


Let op: in de CAO of via OR of personeelsvertegenwoordiging mogen afwijkende voorschriften worden gemaakt over de salarisdoorbetaling. Soms zijn die gunstiger dan de wet voorschrijft soms ongunstiger

Calamiteitenverlof

Dit is verlof dat u op kunt nemen als u onverwachts direct vrij moet hebben. Bijvoorbeeld als uw kind plotseling ziek wordt of als u zaken moet regelen rond een sterfgeval in uw familie.

 Hoe lang het verlof duurt, hangt af van het noodgeval. Soms gaat het om een paar uur, soms om enkele dagen.

Voorwaarden

  • u moet het verlof opnemen in overleg met de werkgever
  • uw werkgever moet het verlof doorbetalen, tenzij dit in de geldende CAO anders is bepaald

Kortdurend zorgverlof

Per jaar kunt u maximaal tien dagen zorgverlof krijgen. Dit kortdurende zorgverlof is bedoeld voor de zorg voor een thuiswonend kind of zieke partner of een ouder. U kunt het verlof aaneengesloten opnemen of verspreid over een langere periode.

Voorwaarden:

  • u moet het verlof opnemen in overleg met de werkgever
  • u komt alleen in aanmerking als zorg noodzakelijk is
  • het verlof geldt alleen als u degene bent die de zieke moet verzorgen
  • als het bedrijf of de organisatie waar u werkt gedupeerd raakt door het verlof, mag de werkgever het verlof weigeren
  • de werkgever is verplicht ten minste 70% van het loon door te betalen, tenzij dit in de geldende CAO anders is geregeld
  • als u in deeltijd werkt, krijgt u minder dagen verlof

Langdurend (onbetaald) zorgverlof

Om een betaalde baan beter te kunnen combineren met (langdurige) hulp aan een levensbedreigend zieke partner, kind of ouder, kunt u sinds 1 juni 2005 gebruik maken van de regeling Langdurend (onbetaald) zorgverlof. De regeling maakt deel uit van de Wet Arbeid en Zorg. Levensbedreigend ziek betekent dat het leven van die persoon op korte termijn ernstig in gevaar is.

De regeling geldt niet als het een schoonouder betreft of als het gaat om een chronisch zieke. Het verlof moet ten minste twee weken voor de ingangsdatum van het verlof schriftelijk worden aangevraagd bij de werkgever.

In principe gaat u bij langdurend zorgverlof tijdelijk in deeltijd werken, zodat u een deel van het inkomen behoudt. In een aaneengesloten periode van 12 weken gaat u de helft minder werken. Per jaar kunt u maximaal 6 maal de wekelijkse arbeidsduur opnemen.

In overleg met de werkgever kunt u dit verlof ook spreiden over een langere periode. Voor parttimers geldt het verlof naar rato. Tijdens het zorgverlof ontvangt u geen salaris.

NB: Minder inkomen heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld de huursubsidie, studiefinanciering, kinderopvang en kan ook gevolgen hebben voor de sociale verzekeringen, het pensioen en voor eigen bijdragen.

 

Algemene Ouderdomswet (AOW)

Ontvangt u AOW en wilt u gaan samen-wonen met iemand die ook AOW ont-vangt en uw zorg nodig heeft? Dan kunt u onder voorwaarden toch uw alleenstaanden-AOW behouden.

 

Wet Werkeloosheid (WW)

Zorgt u minimaal drie maanden 20 uur per week voor een ander? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een ontheffing van de sollicitatieplicht.

 

Wet Werk en Bijstand (WWB)

Mantelzorgers met een bijstandsuitkering hebben sollicitatieplicht. Een aantal gemeenten verleent aan mantelzorgers met een intensieve zorgtaak vrijstelling van de sollicitatieplicht.

Wat doen we

De ZorgBuurtSupers

De ZorgBuurtSupers

De gemeente Smallingerland heeft drie ZorgBuurtSupers voor jou:

Handige informatie voor mantelzorgers

Handige informatie voor mantelzorgers

Veel mantelzorgers hebben zich nooit gerealiseerd dat ze gebruik kunnen maken van hulp.

Bekijk handige informatie

Risicoscan

Risicoscan

Breng jouw situatie in kaart en krijg meer inzicht in je rol als mantelzorger.

Doe de risicoscanErvaringen van mantelzorgers bij de Zorgbuurtsuper

“‘Ik kwam niet meer toe aan mijn hobby’s, nu ik mantelzorger ben voor mijn vrouw die ziek is geworden. Ik kwam niet meer toe aan mijn hobby’s omdat ook de huishouding op mij terecht kwam. Via de huisarts kwam ik bij de ZorgBuurtSuper. Zij hebben ervoor gezorgd dat er hulp in de huishouding is geregeld. Met een ‘big smile’ rijd ik weer met mijn scootmobiel door Drachten op weg naar mijn club’”

“‘Ik ben 68 jr en ben mantelzorger voor mijn vrouw die langzaam dementeert. Ik ervaar de mantelzorg als een plicht maar ook als een zware taak. Ik heb de risicoscan van de ZorgBuurtSuper ingevuld. Dat heeft me ertoe gebracht vrienden in te schakelen. Er zijn nu afspraken gemaakt, dat voor langere tijd,  een vast dagdeel per week de zorg van mij wordt overgenomen, zodat ik dan even vrij kan zijn.’”

“‘Ik ben 50 jaar en ben mantelzorger voor mijn man die chronisch ziek is. Daarnaast heb ik ook een baan. Door toename  van de zorglast, dreigde ik overbelast te raken, maar ik vond het moeilijk om onze totale situatie goed te overzien en zag op tegen de toekomst. Op advies van vrienden heb ik een beroep gedaan op de ZorgBuurtSuper. Die heeft mij geholpen om een goed beeld te krijgen van mijn eigen situatie als mantelzorger en helpt mij om plannen te maken en uit te voeren, om zelf beter in balans te kunnen functioneren.’”

“‘Ik ben 81 jaar en ben mantelzorger voor mijn man die al lange tijd, chronisch ziek is en bedlegerig.Ik heb een beroep gedaan op ZorgBuurtSuper. Zij hebben me geholpen één middag per 2 weken een oppas te organiseren voor mijn man, samen met familie, vrienden en vrijwilligers.’”

“‘Ik ben een alleenstaande vrouw van 60 jaar en mantelzorger voor mijn dochter die chronisch psychiatrisch patiënt is. Mijn dochter woont zelfstandig, in de buurt van mij en wordt begeleid door de GGZ, maar doet ook een groot beroep op mij. De zorg wordt steeds meer een grote emotionele belasting. Ook de wettelijke regelgeving  rond de  financiering van de zorg voor chronisch zieken wordt steeds complexer. De ZorgBuurtSuper heeft mij geholpen om persoonlijke ondersteuning  te krijgen vanuit de kerk, daarnaast hebben zij mij geholpen een deskundige te vinden die mij kan adviseren over de zakelijke en financiële kant van de zorg.’”

Deelnemende organisaties aan de Zorgbuurtsuper

Zonnebloem Zuid Oost Zorg Protestantse Gemeente Drachten Huisartsen Drachten Bethel De Friese Wouden Liante VPTZ